Kuruluş Amacımız

2001 yılından itibaren faaliyet gösteren memur sendikaları güçlerini, arkalarında duran siyasi partilerden almaya çalışmışlar ve başarılı olamamışlardır. Mevcut sendikaların il ve ilçe teşkilatları üyelerinin taleplerini kendi genel merkezlerine bile iletilmesinde yetersiz kalmışlardır.Dolayısıyla kimi zaman bu taleplerin hükümete iletilmesi dahi mümkün olmamıştır.Bu sendikalara üye olan memurlar kendi sıkıntıları ile baş başa bırakılmıştır.

Memurun sosyal ve ekonomik haklarının iyileştirilmesi konusunda toplu sözleşme görüşmelerinde faydalı olamamışlardır.

Tüm memurlara verilen “eşit işe eşit ücret” vaadine rağmen 4C li memur arkadaşlarımızın mağdur edilmesine göz yumulmuştur.

Bu sendikacılık anlayışından rahatsız olan arkadaşlarımızla beraber  Tüm Büro Çalışanları Sendikası’nı 07.03.2012 tarihinde Ankara’da kurduk.

Hedefimiz

Biz tüm siyasi partilere eşit mesafede olmayı, memur arkadaşlarımızın sorunlarının çözümü noktasında sadece mevcut iktidarla değil muhalefetteki partilerle de gereken iş birliğini yapmayı amaç ediniyoruz.Ancak bu şekilde dürüst, adil, cesur ve bağımsız bir sendika olunabileceğine inanıyoruz.

Her türlü fikir ve görüşlere hoşgörüyle yaklaşarak, adil bir sendikacılık anlayışıyla hizmet vermeyi hedefliyoruz.