Tüm Büro Çalışanları Sendikası Genel Merkez Yönetim Kurulu

  GENEL BAŞKAN

  Veysel YILMAZ

 

 

 

 

         

          Genel Sekreter        

          Murat GÜNEY

 

 

 Genel Teşkilat Sekreteri

 Muammer YILDIRIM

 

 

 

 Genel Mali Sekreteri

 Emin FINDIKOĞLU

 

 

 

Genel Basın ve Halk.İliş. Sek.

Necip İYİDEN

 

 

 

 

Genel Mev ve Topl.Söz.Sek.

Halim SEYHAN